در کتب اهل عتیق آمده است که کردها، لرها، آذری ها و تات ها از اعقاب مادای بن یافث بن نوح هستند. قوم ماد منسوب بويست.

در کتیبه های ارخون آمده است که ترک ها از نسل اغوزخان هستند. کلمات آغاز، آغوز، قرقيز، خزر، غز و ... مشتقات آن هستند.

منبع : ﭠﯡرڪـۏڶـۏق |مادای و اغوزخان
برچسب ها :